Gether AS sitt virke er å aktivt bidra til å realisere fremtidens bærekraftige energisamfunn.

 
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.
— Grunnloven § 112, vedtatt 13. mai 2014
 
Gether AS sin virksomhet er innen forskning, utvikling og produksjon av energieffektive løsninger og som energi-leverandør til bygninger. Selskapet utøver også rådgivning innen strategi, innovasjon og næringsutvikling relatert til bærekraftige samfunn.
— Vedtektene for selskapet Gether AS, § 1
 

Sentrale konsepter

 • Desentralisert bærekraftig energiproduksjon
 • Industrialisering av bærekraftige løsninger
 • Nullutslipp og det helelektriske samfunnet
 • Fossilfri matproduksjon
 • Bidra til avvikling av “End-of-Pipe” tenkning (– eks. karbonfangst og lagring) som ikke er i nærheten av å bidra til sluttresultater som monner og som trekker ressurser i en retning av å opprettholde dagens energisystem.
 

Omtanke

Gether AS og gode samarbeidspartnere har vært heldige og mottatt hyggelig oppmerksomhet:

 • Vinner av energi & klimaleveranse til Nytt Utstillingsveksthus i regi av Statsbygg på vegne av Botanisk Hage ved Universitetet i Oslo, 2017.
 • Vinner av Future Built 2016 (78 deltagere i konkurransen) – utbygging på over 20.000 m2 i Nydalen, Oslo.
 • Wikborg Rein Grunderpris for bærekraft 2016 (Norges største advokatselskap)
 • Hederlig omtale Norsk Varmepumpeforening årskonferanse 2016
 • Innovasjonsprisen Norsk Landbrukssamvirke 2015
 • Innovasjonsprisen Larvikbanken 2014
 • Finalist to ganger i Nordic Built Challenge
 • Enova "Ny Teknologi", 1 av 27 i Norge som rapporteres direkte til Olje- og Energidepartementet