Gether AS er en langsiktig leverandør av bærekraftige energi- og ytelsesløsninger. Selskapets mål er å sette storskala bærekraftig energiomlegging ut i praksis.

 

Tjenester

Selskapet retter seg mot aktører med et sterkt ønske om å være med på å skape en grønn og bærekraftig fremtid.

Selskapet tilbyr energi- og ytelsesleveranser med fokus på sluttresultater og produktivitet. Løsningene bidrar til å redusere byggeiers kostnader, risiki og klimautslipp betydelig.

Selskapet utfører prosjekteringsoppdrag og leverer ferdige energianlegg for byggeiere og eiendomsforvaltere, industri og landbruk.

Selskapet har dessverre ikke anledning til å bidra inn mot privathusholdninger ennå. På generelt grunnlag vil vi anbefale løsninger med varmepumpe, borehull og distribusjon ved gulvvarme hvis mulig.

 

“Selskapet prioriterer effekt, virkningsgrad, ytelse og driftsikkerhet på en ny måte som skaper verdier for både byggeier, brukere og samfunnet.”

— KAARE GETHER, Daglig leder

 

Gether-metoden:

Gether-metoden visualisert med vår 4D-modell

4D Energi

Måten Gether AS får til meget lavt årlig energiforbruk på er å flytte overskuddsvarme i 4 dimensjoner: Fra byggets solside til skyggeside. Fra en etasje med mange mennesker og varme rom, til en annen etasje med lite mennesker og dermed behov for tilført varme.

Den fjerde dimensjonen er tid: Fra varme solrike dager til overskyede dager og kalde netter. Fra arbeidsdager til helgedager. Hver gang varmeoverskuddet fra dagtid er større enn det som samtidig kan utnyttes i kjøligere arealer, lagres overskuddsvarmen i en termos i kjelleren eller under bakken. Derfra kan en ta ut varme ettersom behovet melder seg utover natten ved hjelp av en egenutviklet varmepumpeløsning.
 
Ett skoleeksempel: Der er klasserommene fylt opp med barn som hver avgir ca 80 W. Det er dumt å ventilere bort denne varmen så lenge den kan høstes og flyttes til tomme klasserom, eller lagres til senere bruk. For kontorbygg der folk er borte ca 70 % av tiden blir det irrasjonelt å starte kjølemaskineriet i arbeidstiden og varmeanlegget utenom arbeidstid.

 

Gevinst og nytte

 • Går fra «leietager til selveier» og blir eier av egen energiproduksjon til eget forbruk.
 • Benytter en gratis energikilde som ikke kan brukes opp.
 • Energisystem basert på lokal selvhøstende fornybar energi til oppvarming og kjøling av bygninger og prosesser.  
 • Økt produktivitet (flere m2 pga. behov for mindre isolasjon, bygg i bruk under rehab; bedre inneklima og ytelse).
 • Samme infrastruktur leverer oppvarming, kjøling og kontroll med fuktighet.
 • Lavere energi- og driftskostnader.
 • Bedret inneklima og produktivitet.
 • Uavhengighet fra monopolistleverandører (eks. fjernvarme).
 • Vesentlig bidrag til klimanøytralitet/miljømål og lavt økologisk fotavtrykk.
 • God forsikring mot uforutsigbare og økende energikostnader (typisk for fossil energi).
 

Nytteverdi for samfunnet

 • Betydelig redusert forbruk av fossil og høyverdig energi ved å få tak i, ta vare på og levere fornybar energi på optimale tidspunkter/perioder.
 • Redusert utslipp av CO2, NOx og sotpartikler som følge av mindre fyring til varmeproduksjon.
 • Desentralisert energiproduksjon medfører redusert forbruk og transport av fossil energi, og behov for høyspent infrastruktur.
 

Teknologi

 • Helhetlig energisystem basert på smart dynamisk styring og effektiv utnyttelse av tilgjengelig fornybar omgivelsesenergi til oppvarming og kjøling av bygninger, og bruk i industriprosesser og matvareproduksjon/landbruk.
 • Desentralisert energiproduksjon og lagring basert på variasjon i omgivelsesenergi og bruksmønster.
 • Samme investering i infrastruktur leverer oppvarming, kjøling og kontroll med fuktighet.
 

Bruksområder

 • Yrkesbygg (undervisning, kontor, hotell etc.)
 • Glassbygninger (atrium)
 • Bygninger på trange tomter når tradisjonelle brønnparker ikke får plass
 • Verneverdige bygninger
 • Veksthus og fuktstyring
 • Kraftselskaper – peak-shaving
 • Batch-kjøling av industrielle prosesser
 

Referanser

 • Bærekraftig matproduksjon (design, prosjektering, bygging/installasjon, drift og energileverandør)
 • Energieffektivt nærvarmeanlegg (design, prosjektering, bygging, drift, energi- og ytelsesleverandør)
 • Rehabilitering av verneverdig bygninger med begrensede etterisoleringsmuligheter